Medarbejderinddragelse gavner virksomhederne og deres omstilling

Medarbejderne har ofte konkret viden om, hvor der kan spares på materialer, strøm og varme. Den viden skal udnyttes.

Medarbejderne har ofte konkret viden om, hvor der kan spares på materialer, strøm og varme. Den viden skal udnyttes. Den kan bl.a. bidrage i overgangen til cirkulær økonomi, der netop kræver nye tankegange og forretningsmodeller, og i udviklingen af grønne og socialt bæredygtige indkøb og udbud.

Ifølge FH’s survey har 37 pct. oplevet, at arbejdspladsen inden for de seneste 5 år har gjort brug af medarbejdernes grønne forslag til at mindske drivhusgasudledningen. Som figur 19 viser, oplever mange, at de grønne forslag ikke blot gavner klimaet – de mindsker også spild, øger genbrug og sænker omkostninger. Sidegevinsterne er mange (19).

Kilde: FH’s survey om arbejdsliv, 2020.
Anm.: 935 respondenter, der svarede “i højgrad” eller “I nogen grad” på om deres arbejdsplads har gjort brug af medarbejdernes grønne forslag.

Figur 19 viser også, at grønne forslag i en del tilfælde har medført et bedre arbejdsmiljø. Ud over at bidrage til at reducere udledninger og materialeforbrug kan medarbejderinddragelse således også bidrage til trivsel på jobbet og – må det forventes – en større følelse af ejerskab over arbejdspladsens grønne omstilling.

Viden og kapacitet

En barriere for medarbejderinddragelse kan imidlertid være, at virksomheden eller den enkelte medarbejder har begrænset viden, fx om produktionens klimaaftryk eller hvilke muligheder der findes for at nedbringe det.

Klimapartnerskabet for Produktion har således fundet, at kun 11 pct. kender deres virksomheds drivhusgasudledninger. Figur 20 viser, at udfordringen ikke overraskende er størst blandt mindre virksomheder.

Kilde: Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder.
Anm.: 471 svar ud af 2.441 adspurgte.

Et så begrænset kendskab gør det det sværere at komme med grønne idéer.

FH’s øvrige klimaforslag er løftestænger

Flere af FH’s forslag i de foregående kapitler kan styrke viden og kapacitet og dermed skabe bedre forudsætninger for medarbejderinddragelse.

Det gælder fx teknologifradraget på 125 pct. til SMV’er, udviklingen af standardiserede værktøjer for virksomheder og demonstration og videndeling i bygge- og anlægssektoren. Medarbejderinddragelse bør indtænkes i disse og andre tiltag.

Samtidig bør medarbejderinddragelsen styrkes med andre tiltag – både inden for den private og den offentlige sektor.

Medarbejderinddragelse i det private og offentlige

Den grønne omstilling – og opfyldelsen af krav og retningslinjer i de kommende klimaplaner – vil kræve nye innovative løsninger i både den private og den offentlige sektor.

I den private sektor indgik styrket samarbejde mellem medarbejdere og ledelse om den grønne omstilling i de fleste aftaler om overenskomstfornyelse i OK20.

Boks 13: FH foreslår

  1. Medarbejdere og offentlige ledere skal være grønne innovationsmotorer
  2. Understøt arbejdspladser i at blive certificeret i energiledelsessystemer (fx ISO 50001)
  3. FH etablerer ’Lønmodtagernes Klimapanel’
  4. FH inddrager fagligt aktive unge i den grønne omstilling

I den offentlige sektor kan inddragelse af medarbejderes viden og forslag fx bidrage i den udvikling og indfasning af grønne og socialt bæredygtige offentlig indkøb og udbud, som FH foreslår ovenfor.

En analyse fra Center for Offentlig Innovation (COI) viser, at i 92 pct. af de offentlige innovationer har medarbejderne en nøglerolle.

Medarbejdernes innovationsevner bør målrettes til at udvikle grønne løsninger, fx ved at give COI et særskilt strategisk fokus på klima samt midler til at igangsætte projekter og videndeling eller i regi af nye videns- og informationscentre.

Arbejdspladser bør understøttes i at blive certificeret i energiledelsessystemer ved hjælp af rådgivning og benchmarking fra virksomhedsguiden. dk og Erhvervshusene.

Mulige tiltag på arbejdspladserne kan være konkrete målsætninger og handlingsplaner, energi-arbejdsgrupper med repræsentanter fra alle faggrupper eller idékonkurrencer. Omkostninger til at blive certificeret kan med fordel omfattes af det udvidede forsknings- og innovationsfradrag.

FH etablerer ’Lønmodtagernes Klimapanel’

FH skal være med til at gå forrest. Vi vil bidrage til medarbejderinddragelse i den grønne omstilling og til at udvikle gode måder at høste lønmodtagernes idéer på.

Derfor vil FH etablere et ’Lønmodtagernes Klimapanel’ bestående af lønmodtagere, der i deres  daglige virke arbejder for at fremme den grønne omstilling, og øvrige eksperter. Samtidig vil FH’s ungdomsfond fortsætte med at støtte aktiviteter, der skal fremme den grønne omstilling, ligesom vi har gjort i 2020.

Litteraturliste

(19) Se også ’Flere Grønne Job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse og lokalt samarbejde’, LO, 2014