Klima og grøn omstilling: FH klimaplan

Ny FH-rapport om grøn omstilling: Lønmodtagere kalder på uddannelse, lighed og nemmere valg

Et stort flertal af de danske lønmodtagere bakker op om den grønne omstilling. Men den skal være socialt retfærdig.

Det viser en rapport fra FH, der bygger på omfattende meningsmålinger og fokusgruppeundersøgelser foretaget af Danmarks Statistik og Epinion.

Meningsmålingerne viser, at hele 74 pct. af danske lønmodtagere er positivt indstillet over for den grønne omstilling. Mange fremhæver, at den kan styrke miljøet, naturen og biodiversiteten, og mange er også villige til at acceptere omkostninger som led i omstillingen.

Download: Fakta-ark (iPaper)

Download: En retfærdig grøn omstilling (iPaper)

80% af lønmodtagerne: Retfærdig grøn omstilling, ja tak!

Den resterende fjerdedel af lønmodtagerne er imidlertid mere skeptiske over for omstillingen. Og samtidig har mange af de 74 pct., der ellers har en positiv indstilling, også bekymringer. Bekymringerne angår især prisstigninger, ulighed og jobtab, og de er størst blandt faglærte og ufaglærte og lønmodtagere på landet.  Netop de grupper er også i størst risiko for at opleve de negative konsekvenser ved den grønne omstilling.

Ifølge lønmodtagerne vil en retfærdig omstilling især kræve nemmere og billigere valg, lighed og hjælp til de, der mister jobbet – bl.a. gennem uddannelse og skabelse af lokale arbejdspladser. Faktisk mener kun hver fjerde, at den grønne omstilling er retfærdig i sig selv.

Rapporten fremsætter på den baggrund anbefalinger til politiske tiltag inden for klimaafgifter, erhverv, forskning, beskæftigelse, dagpenge og uddannelse. Formålet er at vise, hvordan man kan få alle med i den grønne omstilling.