NYHED

Husk nu, at det ikke kun er virksomheder, der skal omstilles

Onsdag i denne uge kunne regeringen præsentere sit længe ventede udspil til en grøn skattereform for industrien. Det er et ambitiøst udspil, og med reduktioner på 3,7 mio. ton i 2030 bringer det os et godt stykke nærmere 70 pct.-målet. Et mål, som FH og et stort flertal af lønmodtagerne bakker utvetydigt op om.

Regeringen holder i sit udspil fast i princippet om, at dem, der udleder CO2, også skal betale – og at der skal være en bund under afgiftsniveauet. Det er godt. I den nuværende situation, hvor råderummet er yderst begrænset, bør en grøn skattereform ikke i sig selv belaste de offentlige finanser mere end højest nødvendigt.

Virksomhederne har brug for hjælp for at nå i mål. Derfor er det også godt, at der er afsat penge til støtte til CO2-fangst og anden grøn teknologi. 

Regeringen har glemt lønmodtagerne

Men regeringen har glemt, at det ikke kun er virksomhederne, der står overfor en stor omstilling. Det gør lønmodtagerne også. Derfor er det helt afgørende, at der investeres i efter- og videreuddannelse for lønmodtagerne i de berørte brancher.

Det vil gavne både lønmodtagerne, virksomhederne og selve omstillingen.

Den grønne omstilling betyder store forandringer på arbejdsmarkedet. Der er behov for nye kompetencer, der kan understøtte den grønne omstilling og behov for at lønmodtagere i udsatte brancher får hjælp til at komme videre – gennem omskoling og opkvalificering.

Men det kommer ikke af sig selv.

Efteruddannelse og opkvalificering viser en vej videre for dem, der skal finde ny beskæftigelse. Det vil være med til at sikre en mere retfærdig grøn omstilling, der fortsat nyder bred opbakning.

Enorm efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft

Samtidig vil den planlagte massive udbygning af sol- og vindenergi, udrulning af fjernvarme og installation af varmepumper skabe en enorm efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

Både FH og Dansk Energi (nu Green Power Denmark) har tidligere anslået, at det vil kræve mere end 200.000 årsværk at opfylde 2030-målet. I lyset af de nu højere ambitioner for udbygning af vedvarende energi, vil det tal blive endnu større.

Investeringer i uddannelse vil også være med til at sikre de kvalifikationer, der så hårdt er brug for, for at den grønne omstilling kan realiseres. Faglærte og specialiserede ufaglærte er en forudsætning for, at vi overhovedet kan gennemføre den. 

Regeringen skriver selv i udspillet, at grøn omstilling kræver de rigtige kompetencer. Derfor bør de også sætte handling bag ordene. Nu går forhandlingerne i Folketinget i gang.

Jeg vil opfordre partierne til at huske på, at omstillingen af industrien ikke kun handler om nye teknologier og reduktion af CO2, men også om lønmodtagernes arbejdsliv og kompetencer.

Indlægget er bragt i Børsen 22.04.22