FH’s formand til topmøde på Marienborg: Husk at inddrage lønmodtagerne i den digitale omstilling!

Statsminister Mette Frederiksen var vært, da de nordiske ledere af fagbevægelsen og de socialdemokratiske partier var samlet på Marienborg for at drøfte kunstig intelligens. Her satte FH’s formand Morten Skov Christiansen fokus på nødvendigheden af inddragelse af medarbejdere og tillidsvalgte, hvis vi skal løse de udfordringer, der følger med brug af kunstig intelligens på arbejdspladserne.

Ny rapport: Faglært arbejdskraft er nøglen til grøn omstilling

Lønmodtagerne skal have de rette kompetencer, hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling. En ny rapport fra Klimarådet understreger behovet for at uddanne mere faglært arbejdskraft og fremhæver opkvalificering og efteruddannelse som centrale værktøjer, hvis manglen på de rette kompetencer ikke skal stå i vejen for omstillingen.

For FH er det vigtigt, at man forsætter den grønne udvikling i EU med initiativer, der mindsker usikkerheder for lønmodtagere, erhvervsliv og investorer, hvis bidrag alle er helt afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling.

Nyt 2040-klimamål: 90% reduktion af CO2 på tværs af EU!

I EU har ugen for alvor stået i den grønne omstillings tegn. Europa-Kommissionen har præsen-teret et nyt klimamål på rejsen mod klimaneutralitet i 2050. Det betyder, at EU inden 2040 skal reducere CO2-udledningen med 90 pct. i forhold til 1990-niveauet. FH mener, at det er centralt, at der også tages hensyn til de mennesker og arbejdspladser, som den grønne omstilling berører.

FH til EP-kandidaterne: Husk nu den retfærdige grøn omstilling

Det nye år er så småt i gang og EU-boblen er igen trukket i arbejdstøjet. Valget til Europa-Parlamentet vil være i fokus de kommende fem måneder frem mod, at danskerne den 9. juni skal vælge, hvilke 15 kandidater der skal repræsentere Danmark i perioden 2024-2029. I FH arbejder vi for at danske lønmodtagere og den retfærdige grønne omstilling bliver helt central i valgkampen

Den rigeste 1 procent udleder lige så meget CO2 som to tredjedele af verdens befolkning

De ultrariges rejser i private jetfly, udleder på et år lige så meget CO2 som hele befolkningen i Uganda på 46 millioner mennesker. “Det er os i de rigeste lande og de rigeste individer, der må tage det største ansvar, og verdens rigdom er tilstrækkelig til at finansiere indsatsen mod en klimakrise.”, siger Lars Koch, Generalsekretær I Oxam Ibis.

For FH er det vigtigt, at man forsætter den grønne udvikling i EU med initiativer, der mindsker usikkerheder for lønmodtagere, erhvervsliv og investorer, hvis bidrag alle er helt afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling.

Parlamentet: Den grønne omstilling skal være en retfærdig omstilling

I samme uge som Europa-Kommissionen præsenterede en europæisk handlingsplan for vind-kraft, vedtog Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender en be-tænkning om, at jobskabelse i den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med en retfærdig omstilling.