NYHED

Ny rapport: Faglært arbejdskraft er nøglen til grøn omstilling

Lønmodtagerne skal have de rette kompetencer, hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling. En ny rapport fra Klimarådet understreger behovet for at uddanne mere faglært arbejdskraft og fremhæver opkvalificering og efteruddannelse som centrale værktøjer, hvis manglen på de rette kompetencer ikke skal stå i vejen for omstillingen.

Klimarådet har udgivet en ny rapport, som systematisk gennemgår dansk og international viden om den grønne omstillings betydning for arbejdsmarkedet. 

Rapporten viser med al tydelighed, at nøglen til at lykkes med den grønne omstilling i høj grad ligger hos lønmodtagerne, og at der er en betydelig risiko for, at mangel på de rette kompetencer kan blive en barriere for indfrielsen af de danske klimamålsætninger. 

De kommende mange år vil der være et enormt behov for at investere i den grønne omstilling, hvis Danmark skal indfri sine ambitiøse klimamål. 

Klimarådets rapport peger på VEU som et centralt værktøj, hvis vi skal indfri de klimamål, regeringen har sat for Danmark.

Nanna Højlund

Men vi skal skrue op for ambitionerne og sikre, at de eksisterende jobprofiler og kompetencer passer til den udvikling, vi står overfor!” – Nanna Højlund.

Med de grønne investeringer – om det så er opsætning af vindmøller, en øget grad af elektrificering i fx transport og industri eller udbygningen af den grønne infrastruktur – følger en øget efterspørgsel efter lønmodtagere med specifikke kompetencer.

Flere elektrikere, smede og VVS’ere

Der bliver især behov for flere faglærte og ingeniører, som arbejder med etablering af kendte og nye teknologier inden for vedvarende energi.

For eksempel skal der bruges flere elektrikere, smede og VVS’ere.

LÆS OGSÅ: FH til EP-kandidaterne: Husk nu den retfærdige grøn omstilling

Men rapporten peger også på, at der bliver en øget efterspørgsel efter specialiserede ufaglærte med erfaring og særlige kompetencer inden for bygge og anlæg. 

”Det er vigtigt, at vi får uddannet flere faglærte, så vi ikke mangler afgørende arbejdskraft i den grønne omstilling.

Heldigvis er der intet, der tyder på, at vi skal opfinde et helt nyt uddannelsessystem for at nå vores klimamål.

Uddannelse det centrale værktøj

Udover et større behov for lønmodtagere med faglærte og STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering og Mathematics), peger rapporten på, at opkvalificering og efteruddannelsesindsatser er centrale værktøjer, hvis mangel på de rette kompetencer ikke skal blive en barriere for den grønne omstilling.

LÆS OGSÅ: Den rigeste 1 procent udleder lige så meget CO2 som to tredjedele af verdens befolkning

Det stiller store krav til kompetenceudvikling på den enkelte virksomhed og for brugen af voksen- og efteruddannelsessystemet (VEU). For eksempel ser vi, at kravene til elektrikere og bilmekanikere ændrer sig i kraft af den teknologiske udvikling. 

”Klimarådets rapport peger på VEU som et centralt værktøj, hvis vi skal indfri de klimamål, regeringen har sat for Danmark.

I efteråret indgik vi en vigtig trepartsaftale for VEU, der sikrer lønmodtagerne bedre muligheder for efteruddannelse og opkvalificering.

Vi håber, at arbejdsgivere og tillidsfolk nu drøfter, hvordan flere af kollegerne kan få efteruddannelse – også til den grønne omstilling – så vores dygtige ufaglærte og faglærte hele tiden har de kompetencer, der er behov for.” – Nanna Højlund.

Læs rapport: Review af studier relateret til arbejdsmarkedet og den grønne omstilling