NYHED

Den rigeste 1 procent udleder lige så meget CO2 som to tredjedele af verdens befolkning

De ultrariges rejser i private jetfly, udleder på et år lige så meget CO2 som hele befolkningen i Uganda på 46 millioner mennesker. “Det er os i de rigeste lande og de rigeste individer, der må tage det største ansvar, og verdens rigdom er tilstrækkelig til at finansiere indsatsen mod en klimakrise.”, siger Lars Koch, Generalsekretær I Oxam Ibis.

Nye tal: De ultrariges forbrug ødelægger planeten med hedebølger, tørke og oversvømmelser!

En ny rapport fra Oxfam kaster lys over en alarmerende virkelighed: Den rigeste procent af verdens befolkning står for den samme CO2-udledning som de fem milliarder mennesker, der udgør de fattigste to tredjedele af verdens indbyggere.

I rapporten med titlen “Climate Equality: A Planet for the 99%” fremgår det tydeligt, at verdens mest formuende personer er hovedansvarlige for den betydelige klimabelastning, der hviler på vores planet. Dette placerer dem i frontlinjen af ansvaret for den forurening, der bidrager til hyppigere klimakatastrofer. Disse katastrofer rammer især de mest sårbare befolkningsgrupper i verdens fattigste lande.

Det er os i de rigeste lande og de mest velstående individer, der må påtage os det største ansvar. Vi har en forpligtelse til at reducere vores forbrug og investeringer i fossile selskaber, samtidig med at vi yder retfærdig kompensation til de lande og mennesker, der rammes hårdest

Lars Koch

Rapportens offentliggørelse sker i tiden op til FN’s klimatopmøde, COP28, der begynder den 30. november 2023 i Dubai. Det understreger behovet for handling og ansvarlig adfærd fra verdens mest privilegerede for at adressere de presserende udfordringer, som klimaforandringerne

Oxfams rapport, baseret på forskning fra Stockholm Environment Institute (SEI), afslører den dystre virkelighed: Kløften i klimaaftrykket mellem de ultrarige og resten af verdens befolkning er monumental.

Nøglefund i rapporten inkluderer:

  • Den rigeste 1 procent af verdens befolkning (77 millioner mennesker) stod for 16 procent af de globale CO2-udledninger i 2019 – en mængde, der matcher udledningerne fra mere end 5 milliarder mennesker, der udgør de 66 procent fattigste. De rigeste 10 procent tegnede sig for halvdelen (50 procent) af disse udledninger.
  • I Danmark udleder den rigeste 1 procent (knap 60.000 mennesker) lige så meget CO2 som 1 million mennesker i de laveste indkomstgrupper og otte gange mere end gennemsnitsdanskeren.
  • At kompensere for CO2-udledningerne fra verdens rigeste 1 procent kræver næsten en million vindmøller.
  • CO2-udledningerne fra den rigeste 1 procent vil være 22 gange højere end det niveau, der er foreneligt med Paris-aftalens mål om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader i 2030.

Klimakrisen og ulighed går hånd i hånd. De, der allerede lever i fattigdom, og klimaudsatte lande i det globale syd, lider uretmæssigt under byrden af klimaforandringer.

Syv gange flere mennesker dør af oversvømmelser i mere ulige samfund sammenlignet med lande med stærke ressourcer og mere lige samfund. Derfor er det afgørende at tackle både ulighedskrisen og klimakrisen samtidigt.

Lars Koch fremhæver: “Det er os i de rigeste lande og de mest velstående individer, der må påtage os det største ansvar. Vi har en forpligtelse til at reducere vores forbrug og investeringer i fossile selskaber, samtidig med at vi yder retfærdig kompensation til de lande og mennesker, der rammes hårdest.”

Afgørende, at COP28 ikke ender som en fiasko

Det er afgørende, at COP28 ikke ender som en fiasko. Oxfam Danmark opfordrer Danmark til at tage føringen i kampen for klimakompensation ved at donere betydelige ekstra midler til fonden for tab og skader.

Verdens rigdom er tilstrækkelig til at finansiere indsatsen mod en klimakrise. De rigeste, der rejser i private jetfly, udleder på et år lige så meget som hele befolkningen i Uganda på 46 millioner mennesker.

Finansiering til fonden bør komme fra beskatning af de mest forurenende. Øget beskatning af de rigeste forurenere er en oplagt måde at finansiere klimaindsatsen, reducere udledninger og samtidig bekæmpe ulighed.

Sidste år blev der ved COP27 enedes om at oprette en fond for tab og skader, hvilket var et historisk gennembrud. I år er det afgørende, at de rige lande forpligter sig til at bidrage til fonden og sikrer, at den når ud til klimasårbare samfund.

Kilde: Oxam Ibis