NYHED

8 anbefalinger skal høste lønmodtagernes klima-guldkorn

Lønmodtagerne véd, hvordan deres arbejdsplads kan forbedre klimaaftrykket og samtidig spare penge. De véd, hvor man kan spare på vandet, genanvende plastik eller bruge mindre benzin. Lønmodtagernes Klimapanel har derfor udviklet 8 konkrete anbefalinger til, hvordan klimaet og virksomhederne kan få gavn af medarbejdernes viden.

8 anbefalinger til den grønne omstilling fra Lønmodtagernes klimapanel

Lønmodtagernes Klimapanel, der er nedsat af FH, består af 10 udvalgte medlemmer af FH-forbund, som alle har arbejdet med klimavenlige tiltag på deres arbejdsplads.

Anbefalingerne, der er samlet i publikationen ”Lønmodtagernes Klimapanel – 8 anbefalinger om grøn omstilling”, handler først og fremmest om viden og videndeling.

Alle på arbejdspladsen skal kende virksomhedens klimaaftryk, medarbejderne skal uddannes og der skal skabes rum for kreativ ideudvikling. 

8 anbefalinger fra Lønmodtagernes Klimapanel

  • Opbyg viden og fælles forståelse.
  • Prioritér uddannelse.
  • Styrk rammerne for innovation.
  • Skab tryghed.
  • Tænk grønt og retfærdigt.
  • Udpeg en bæredygtighedsrepræsentant.
  • Etablér netværk for bæredygtighed.
  • Del de positive eksempler og historier.

Læs rapport: 8 anbefalinger til den grønne omstilling

”Medarbejderne sidder inde med en guldgrube af konkret viden om, hvor der kan spares og energioptimeres, og den viden skal naturligvis i spil, så alle arbejdspladser i Danmark bliver så grønne og klimavenlige som muligt” siger næstformand i FH, Morten Skov Christiansen.

Hvis ledelse og medarbejdere deler deres viden, kan de tilsammen skabe små grønne revolutioner ude på værksteder, skoler, køkkener osv. Men det kræver, at ledelsen skaber et sådant rum for både videndeling og kreativ udvikling

MORTEN SKOV Christiansen

Kæmpe potentiale blandt medarbejderne

Selvom medarbejderne i deres konkrete funktioner kan se, hvor der kan energioptimeres, er det meget få, der reelt kender til deres arbejdsplads’ samlede klimaaftryk. Det fremgår af FH’s seneste survey om arbejdsliv fra “8 anbefalinger til den grønne omstilling”

”Hermed står virksomhederne jo med et kæmpe potentiale. Hvis ledelse og medarbejdere deler deres viden, kan de tilsammen skabe små grønne revolutioner ude på værksteder, skoler, køkkener osv.

Men det kræver, at ledelsen skaber et sådant rum for både videndeling og kreativ udvikling”, siger Morten Skov Christiansen.  

Jeg mener ikke, der er grund til at frygte den grønne omstilling. Vi skal bare lave noget andet!

Torsten Smærup, elektriker og TR på Bravida,

FH’s survey viser samtidig, at godt halvdelen af medarbejderne føler sig ”lidt” eller ”meget” engageret i den grønne omstilling.

Resten føler sig ”ikke særligt” eller ”slet ikke” engageret. Af dem, der føler sig lidt eller meget engageret, svarer langt størstedelen (73 pct.), at engagement i den grønne omstilling er ”det rigtige at gøre”.

”Det er et rigtig godt udgangspunkt, at så mange ønsker at engagere sig ud fra et grundliggende synspunkt om, at klimaarbejdet er ”det rigtige at gøre”, siger Morten Skov Christiansen.

Videndeling central i den grønne omstilling

Torsten Smærup som er, elektriker og tillidsrepræsentant på virksomheden Bravida, er tryg ved den grønne omstilling.

Det skyldes blandt andet, at hans arbejdsgiver er åben overfor efter- og videreuddannelse i den grønne omstilling, så medarbejderne kan påtage sig nye jobfunktioner i fremtiden.

”Vi taler meget om fremtiden på vores arbejdsplads, og vi bliver som medarbejdere opfordret til at tage efteruddannelse og få nye grønne kompetencer.

Det mindsker den utryghed, der kan opstå, og jeg mener ikke, der er grund til at frygte den grønne omstilling.

Vi skal bare lave noget andet”, siger Torsten Smærup, der er medlem af Lønmodtagernes Klimapanel.

Lønmodtagernes Klimapanel, der er nedsat af FH, består af 10 udvalgte medlemmer af FH-forbund, som alle har arbejdet med klimavenlige tiltag på deres arbejdsplads.