NYHED

FH Cheføkonom: Ingen grøn omstilling uden flere faglærte!

Man kan stille det så simpelt op, at når vi ikke lærerpladsmålsætningen, så kan vi heller ikke nå klimamålsætningen. For det er i høj grad faglærte, der i praksis skal sikre den grønne omstilling, og dermed skaber forudsætningen for at vi kan nå klimamålsætningen.

De seneste tal viser, at søgningen til erhvervsuddannelserne blandt de elever, der forlader grundskolen, er den laveste siden 2018.

Og blandt alle, der påbegynder en erhvervsuddannelse, er det kun knap 60 pct. der ender med et svendebrev som faglært.

Selvom der er sket en stigning i antallet af lærepladser i de senere år, er denne stigning langt fra tilstrækkelig til at nå trepartsaftalens målsætning om at skabe 8.000-10.000 flere lærepladser i 2025 end i 2016.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet blev der i 2022 indgået 49.575 uddannelsesaftaler, hvilket fortsat er langt fra trepartsaftalens målsætning.

I lyset af den grønne omstillings udfordringer er det afgørende, at vi tager fat på problemet med faldende søgning til erhvervsuddannelserne, højt frafald og manglende målopfyldelse af lærepladsmålsætningen.

JONAS sCHYTZ JUUL, FH CHEFØKONOM

For 2022 er tallet kun på 4.472 flere lærepladser end i 2016. Det ville ikke være et problem, hvis der ikke var elever, der søgte en læreplads, men det er der. I februar 2023 var der ifølge Børne- og Undervisningsministeriets lærepladsstatistik i alt 10.949 elever, der var aktivt lærepladssøgende.

Desuden har vi i FH tidligere dokumenteret, at der netto forsvinder 27 faglærte fra det danske arbejdsmarked i døgnet. Det er mere end én i timen.

Læs også: Ingen lønmodtagere skal efterlades på perronen!

Danmark står over for en stor udfordring med at reducere CO2-udledningen og sikre en bæredygtig fremtid. Politisk har vi vedtaget målsætninger om 70 pct. reduktion i 2030 i forhold til 1990 og klimaneutralitet i 2050. Dette kræver, at vi har tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft, der kan bidrage til den grønne omstilling.

FH foreslår

  • Elevløn i stedet for SU på anden del af grundforløbet
  • Permanent løft af erhvervsskolernes bevilling med 500 mio. kr. årligt.

Men tallene nævnt oven for peger på, at vi skal håbe på, at den hockeystavsudvikling, som vi har talt om i forhold til klimamålsætningerne, også indfinder sig i forhold til lærepladsmålsætningen.

Det kræver en betydelig indsats fra alle involverede parter, herunder regeringen, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsgiverne.

Det er vigtigt, at regeringen gør mere for at sikre, at flere unge og voksne vælger at uddanne eller efteruddanne sig til faglærte.

LÆS MERE om Fagbevægelsens Hovedorganisation

Og det er vigtigt, at arbejdsgiverne arbejder på at skabe flere lærepladser. FH har foreslået konkrete løsninger til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive.

Det handler blandt andet om at give elevløn i stedet for SU på anden del af grundforløbet samt et permanent løft af erhvervsskolernes bevilling med 500 mio. kr. årligt.

De faglige hænder skal sikre den grønne omstilling

Penge, der skal bruges til den helt nødvendige modernisering af skolernes rammer og udstyr samt til undervisningsmaterialer og efteruddannelse af lærerne.

I lyset af den grønne omstillings udfordringer er det afgørende, at vi tager fat på problemet med faldende søgning til erhvervsuddannelserne, højt frafald og manglende målopfyldelse af lærepladsmålsætningen.

Man kan stille det så simpelt op, at når vi ikke lærerpladsmålsætningen, så kan vi heller ikke nå klimamålsætningen. For det er i høj grad faglærte, der i praksis skal sikre den grønne omstilling, og dermed skaber forudsætningen for at vi kan nå klimamålsætningen.

Fagbevægelsens Hovedorganisation

fho.dk