NYHED

Ja, Danmark kan mere – og den vedvarende energi er vores våben

Fagbevægelsens Hovedorganisation hilser regeringens udspil til ’Danmark kan mere II’ velkommen og opfordrer Folketinget til at samle sig om en ambitiøs plan som øger produktionen af vedvarende energi væsentligt og dermed både adresserer klimakrisen og Ukraine-krisen. ”Når den vedvarende energi er vores våben, så er de faglærte vores tropper”, siger formand Lizette Risgaard.

Regeringen har tirsdag morgen fremlagt et udspil til den kommende aftale om ’Danmark kan mere II’. Aftalen skal gøre Danmark uafhængig af russisk gas og olie, bl.a. ved at fremme den grønne omstilling.

Fagbevægelsens Hovedorganisation støtter udspillet og håber, at de kommende politiske forhandlinger vil føre til gennemførelsen af en ambitiøs aftale. For det første flugter udspillet med initiativerne i FH’s egen plan for en retfærdig grøn omstilling. For det andet bakker lønmodtagerne klart op om den grønne omstilling: Tre ud af fire er positive overfor omstillingen, og kun få er negative.

Jo flere vindmøller, vi skal opstille , jo mere arbejdskraft bliver der brug for. På den måde kan en aftale forme arbejdslivet for mange lønmodtagere. Især bliver der brug for faglært arbejdskraft, når den grønne omstilling skal føres ud i livet – og her skal vores uddannelsessystem kunne levere

Lizette RISGAARD

Både klimakrisen og afhængigheden af russisk gas er udfordringer, som Danmark deler med andre lande og formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard peger på, at aftalen kan ende med at definere, hvilken rolle Danmark spiller i en international sammenhæng, og hvordan Danmark bliver opfattet.

”Noget af det vigtigste, vi i Danmark har at bidrage med for at løse klimakrisen og øge Europas sikkerhed er, at øge produktionen af vedvarende energi, så vi ud over at forsyne os selv også kan levere ud over Danmarks grænser. Vi er et lille land, men vi har et enormt potentiale for at producere vedvarende energi,” siger Lizette Risgaard.

”Her er vi i en situation, hvor løsningerne på klimakrisen og omstillingen væk fra russisk gas går hånd i hånd. Så det er bare om at komme i gang,” siger Lizette Risgaard.

Kriserne skal bygges væk

FH’s helhedsplan og tidligere analyser har vist, at den grønne omstilling vil kræve kvalificeret arbejdskraft. Og at de nye jobmuligheder kan være med til at sikre opbakning til omstillingen.

”Jo flere vindmøller, vi skal opstille, jo mere arbejdskraft bliver der brug for. På den måde kan en aftale forme arbejdslivet for mange lønmodtagere. Især bliver der brug for faglært arbejdskraft, når den grønne omstilling skal føres ud i livet – og her skal vores uddannelsessystem kunne levere”, påpeger Lizette Risgaard.

Hun fortsætter: ”Man kan godt sige ’det skal bygges væk’. Vi har længe vidst, at den grønne omstilling kun kan lykkes, hvis vi har kvalificeret arbejdskraft til at udføre arbejdet. Og det gælder stadig. Vores klimaindsatser og sikkerhed afhænger i sidste ende også af vores investering i uddannelse”.

Opfordrer Folketinget til at stå sammen og tage fælles ansvar

Lizette Risgaard opfordrer Folketingets partier til at finde sammen om en bred og ambitiøs aftale.

”Danmarks grønne omstilling og frigørelsen fra Putins Rusland er en fælles opgave, hvor alle ansvarlige partier bør stå sammen og dele de risici, som store beslutninger indebærer,” siger Lizette Risgaard.

Risiciene handler for eksempel om udbygning af havvind og elnettet. Her risikerer man at investere for meget, hvis efterspørgslen efter vedvarende energi senere viser sig mindre end forventet. Lizette Risgaard opfordrer til at udvise mod og ansvarlighed:

”I kriser er der altid usikkerheder. Og der vil blive begået fejl. Men det vil være en langt større fejl ikke at handle,” siger Lizette Risgaard.

Nyheder fra Fagbevægelsens Hovedorganisation