NYHED

Parlamentet tager et vigtigt skridt for at nå EU’s klimamål

Som en del af Fit for 55-pakken har Parlamentet vedtaget en såkaldt CO2-grænsetilpasningsmekanisme, en ny social klimafond og en reform af EU’s emissionshandelssystem.

Fit for 55 er en lovpakke, der har til formål at nå den europæiske klimalovs mål om at reducere nettodrivhusgasemissioner med mindst 55% inden 2030.

I denne uge blev Fit for 55-pakken vedtaget af Parlamentet. Lovpakken betyder bl.a. vedtagelsen af en ny CO2-grænsetilpasningsmekanisme, som skal bekæmpe klimaforandringerne og undgå udledningslækager.

Mekanismen skal sørge for, at hverken EU’s eller den globale klimaindsats svækkes af, at produktionen flyttes fra EU til lande med mindre ambitiøse klimapolitikker. Importører af visse varer skal betale prisforskellen mellem kulstofprisen i produktionslandet og prisen på CO2-kvoter i EU’s emissionshandelssystem. Mekanismen vil blive indfaset fra 2026 til 2034.

Social klimafond i 2026

Parlamentet blev også enige om oprettelsen af en social klimafond i 2026 for at sikre en retfærdig og socialt inklusiv grøn omstilling. Den sociale klimafond vil støtte sårbare husstande, transportbrugere og små virksomheder, der er berørt af energi- og transportfattigdom.

Lovpakken øger desuden ambitionsniveauet for EU’s emissionshandelssystem, da CO2-udledningen i systemets sektorer skal reduceres med 62 pct. ift. 2005-niveauet inden 2030. Samtidig bliver luftfart og søfart en del af emissionshandelssystemet, og gratis kvoter skal udfases mellem 2026 og 2034.

I FH glæder vi os over Parlamentets vedtagelse af Fit for 55-pakken. Særligt den sociale klimafond er et skridt i den rigtige retning, når det kommer til at sikre en socialt retfærdig grøn omstilling. Vi kommer nemlig ikke langt, hvis ikke vi får alle lønmodtagere med i den grønne omstilling.

Nu afventer vi, at de vedtagne love bliver formelt godkendt af Rådet.

LÆS MERE om FH’s klimplan her
LÆS MERE om Fagbevægelsens Hovedorganisation her