NYHED

Parlamentet: Den grønne omstilling skal være en retfærdig omstilling

I samme uge som Europa-Kommissionen præsenterede en europæisk handlingsplan for vind-kraft, vedtog Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender en be-tænkning om, at jobskabelse i den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med en retfærdig omstilling.

For FH er det vigtigt, at man forsætter den grønne udvikling i EU med initiativer, der mindsker usikkerheder for lønmodtagere, erhvervsliv og investorer, hvis bidrag alle er helt afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling.

For FH er det vigtigt, at man forsætter den grønne udvikling i EU med initiativer, der mindsker usikkerheder for lønmodtagere, erhvervsliv og investorer, hvis bidrag alle er helt afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling.

Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) vedtog den 25. oktober en betænkning om jobskabelse i den grønne omstilling, der ”understreger, at den grønne omstilling af arbejdsmarkedet bør gå hånd i hånd med opadgående konvergens i retning af bedre arbejdsvilkår og attraktive karriereforløb”.

LÆS OGSÅ: Nyvalgt ITUC-generalsekretær: Aldrig har det været vigtigere med en stærk fagbevægelse!

Betænkningen sendes nu til Rådet og Kommissionen med flere klare opfordringer til både Kommissionen og medlemsstaterne.

I betænkningen bliver der bl.a. lagt vægt på, at en retfærdig omstilling bør indebære, at man benytter den grønne omstilling til at skabe kvalitetsjob, bekæmpe forskelsbehandling på arbejdspladsen, og til at forbedre arbejdsstandarderne.

Inddrag arbejdsmarkedets parter

Udvalget understreger yderligere i betænkningen, at en forudsætning for, at der bliver skabt en retfærdig, inklusiv og vellykket omstilling er en effektiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter.

Med betænkningen opfordrer EMPL Kommissionen til at indføre sociale krav i forbindelse med f.eks. statsstøtte og udbud.

Derudover opfordres Kommissionen til at medtage socioøkonomiske konsekvensanalyser, der tager højde for job, færdigheder og arbejdsvilkår, i al miljølovgivning på EU-plan.

I betænkningen opfordres medlemsstaterne desuden til at integrere kompetencer og færdigheder inden for bæredygtig udvikling og miljø i alle erhvervsuddannelses- og uddannelsessystemer.

LÆS OGSÅ: FH: The EU’s fight for clean energy must not lead to increased social dumping!

Desuden opfordrer udvalget virksomheder, der er berørt af den grønne omstilling, til at forhandle planer for retfærdig omstilling på plads med arbejdsmarkedets parter.

FH: Må ikke blive konkurrence mod bunden

FH mener, at det er mange gode elementer i Parlamentets betænkning, og særligt set i lyset af den nye handlingsplan for vindenergi er det vigtigt at sikre, at det grønne væksteventyr ikke bliver en konkurrence mod bunden, hvor dårlige løn- og arbejdsvilkår bliver rammen for den grønne omstilling i EU.

Vi skal styrke vores konkurrenceevne ved også at investere langsigtet i vores kompetencer, produktivitet og et godt arbejdsmiljø.