Stormen Bodil eroderer veje og dige ved Rågeleje

Klimaforandringerne risikerer at gå hårdt udover fattige kommuner

Nye beregninger fra Fagbevægelsens Hovedorganisation indikerer, at klimaforandringerne kan gå hårdt udover borgere i nogle af landets fattigste kommuner. FH peger på en klimatilpasningsfond med socialt fokus og et klimatilpasningsråd, der skal udarbejde mere viden om de samfundsøkonomiske konsekvenser af klimaforandringerne.

FH: Sammen om grøn omstiling

FH: Ambitiøst grønt skatteudspil – men glem ikke tryghed for lønmodtagerne

Fagbevægelsens Hovedorganisation kvitterer for et ambitiøst udspil til en grøn skattereform, men konstaterer, at der mangler tryghed for dem, der kan komme i klemme. ”I en grøn skattereform bør der afsættes midler til efter- og videreuddannelse for de berørte lønmodtagere”, siger formand Lizette Risgaard.

Klima og grøn omstilling

Husk nu, at det ikke kun er virksomheder, der skal omstilles

Onsdag i denne uge kunne regeringen præsentere sit længe ventede udspil til en grøn skattereform for industrien. Det er et ambitiøst udspil, og med reduktioner på 3,7 mio. ton i 2030 bringer det os et godt stykke nærmere 70 pct.-målet. Et mål, som FH og et stort flertal af lønmodtagerne bakker utvetydigt op om.

Klima og grøn omstilling: FH klimaplan

Ja, Danmark kan mere – og den vedvarende energi er vores våben

Fagbevægelsens Hovedorganisation hilser regeringens udspil til ’Danmark kan mere II’ velkommen og opfordrer Folketinget til at samle sig om en ambitiøs plan som øger produktionen af vedvarende energi væsentligt og dermed både adresserer klimakrisen og Ukraine-krisen. ”Når den vedvarende energi er vores våben, så er de faglærte vores tropper”, siger formand Lizette Risgaard.

Stormen Bodil eroderer veje og dige ved Rågeleje

FH: Klimasikring kræver titusinder af faglærte

Nye beregninger fra AE og FH viser, at klimaindsatser mod fx stormflod, skybrud vil kræve helt op til 53.000 årsværk de næste 20-30 år – heraf et stort flertal af faglærte og specialiserede ufaglærte. Det kalder på en helt anden grad af planlægning af både økonomi og uddannelse, end vi hidtil har set, mener FH.

Klima og grøn omstilling: FH klimaplan

FH: Regn på flere scenarier for tempoet i udlandets grønne omstilling

FH vil gerne takke for muligheden for at give høringssvar til forudsætningerne for klimastatus og -fremskrivning 2022 (KF22).   De fremskrivninger der udføres af Energistyrelsen (ENS) har stor samfundsmæssig værdi og er essentielle for udvikling og evaluering af den danske klima- og energipolitik. Det er derfor meget nyttigt, at Energistyrelsen er så transparente omkring forudsætningerne,…

Klima og grøn omstilling: FH klimaplan

80% af danske lønmodtagere: Retfærdig grøn omstilling, tak!

Et massivt flertal af lønmodtagerne bakker op om, at samfundet indrettes mere grønt. Men omstillingen skal være socialt retfærdig. Det er især prisstigninger og jobtab, der skaber bekymringer. Det viser en ny, omfattende undersøgelse fra FH.