Den rigeste 1 procent udleder lige så meget CO2 som to tredjedele af verdens befolkning

De ultrariges rejser i private jetfly, udleder på et år lige så meget CO2 som hele befolkningen i Uganda på 46 millioner mennesker. “Det er os i de rigeste lande og de rigeste individer, der må tage det største ansvar, og verdens rigdom er tilstrækkelig til at finansiere indsatsen mod en klimakrise.”, siger Lars Koch, Generalsekretær I Oxam Ibis.

Parlamentet: Den grønne omstilling skal være en retfærdig omstilling

I samme uge som Europa-Kommissionen præsenterede en europæisk handlingsplan for vind-kraft, vedtog Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender en be-tænkning om, at jobskabelse i den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med en retfærdig omstilling.

FH: EU’s kamp for ren energi må ikke føre til øget social dumping!

Europa-Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) har i tirsdags vedtaget en udvalgsudtalelse om Kommissionens forslag til en forordning om nettonulindustri. Forslaget har til formål at strømline nulemissionsteknologier på tværs af EU, for at styrke EU’s konkurrenceevne og modstandsdygtighed, samtidig med at der sikres omstilling til ren energi. I FH finder vi det afgørende, at forslaget i højere grad kobles til den sociale dimension.

Grøn omstilling i Freetown

Fra farefuld migration til bæredygtig beskæftigelse: Skraldesamlere bidrager til grøn retfærdig omstilling i Sierra Leone

Ulandssekretariatet er gået sammen med Sierra Leones hovedorganisation, SLLC, om et nyt projekt, der skal bidrage til en grøn og retfærdig omstilling og samtidig organisere arbejdere fra den uformelle økonomi i landets affaldssektor. Her kan du møde Ibrahim Kabba, som efter et mislykket migrationseventyr nu er vendt tilbage til Freetown og blevet en del af det nye projekt.

FH Cheføkonom: Ingen grøn omstilling uden flere faglærte!

Man kan stille det så simpelt op, at når vi ikke lærerpladsmålsætningen, så kan vi heller ikke nå klimamålsætningen. For det er i høj grad faglærte, der i praksis skal sikre den grønne omstilling, og dermed skaber forudsætningen for at vi kan nå klimamålsætningen.