Grøn omstilling i Freetown

Fra farefuld migration til bæredygtig beskæftigelse: Skraldesamlere bidrager til grøn retfærdig omstilling i Sierra Leone

Ulandssekretariatet er gået sammen med Sierra Leones hovedorganisation, SLLC, om et nyt projekt, der skal bidrage til en grøn og retfærdig omstilling og samtidig organisere arbejdere fra den uformelle økonomi i landets affaldssektor. Her kan du møde Ibrahim Kabba, som efter et mislykket migrationseventyr nu er vendt tilbage til Freetown og blevet en del af det nye projekt.

FH Cheføkonom: Ingen grøn omstilling uden flere faglærte!

Man kan stille det så simpelt op, at når vi ikke lærerpladsmålsætningen, så kan vi heller ikke nå klimamålsætningen. For det er i høj grad faglærte, der i praksis skal sikre den grønne omstilling, og dermed skaber forudsætningen for at vi kan nå klimamålsætningen.

Den grønne omstilling kræver faglært arbejdskraft

En vellykket grøn omstilling fungerer ikke uden en arbejdsstyrke med de rette færdigheder. Derfor må vi opkvalificere og omskole arbejdsstyrken, så den er i stand til at gøre vores verden grønnere.

Lønmodtagernes Klimapanel

22 milliarder investeret i en ny grøn fond der støtter Power-to-X initiativer

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) vil give økonomisk støtte til projekter, der fokuserer på innovative grønne løsninger som brint-teknologi og Power-to-X. Teknologier, der fokuserer på at lave vind energi til grønne molekyler, der kan bruges som brændstof til tung transport – f.eks. skibsfartøjer og fly.

Coffe Collective: Vi har skrevet under på et løftet om at nå målet om Carbon neutral i 2030.

Siv Maria Møller: Vi vil være “Carbon Neutrale” med udgangen af 2022!

Coffee Collective har nedsat en grøn medarbejdergruppe, der arbejder 20 timer om ugen på grønne tiltag. “Det har hjulpet os med at Implementere forbedringer i den grønne retning, som vindenergi, genbrugskopper og genbrugsemballage.”, siger Siv Maria Møller, Barchef og koordinater for Green Group (HK)